Referencer

2014

Københavns Kommune Plejehjemmet Sølund
Istandsættelse af 9.000 m2 ungdomsboliger, bygn. 16
Københavns Kommune Blågård Skole
Genopretning af sløjdlokaler, gange og trapper efter vandskade
Københavns Kommune Smedetoften 14
Udskiftning af vinduer, nyt varmeanlæg samt mindre ombygningsarbejder
Københavns Kommune Voldparkens skole, Brønshøj
Nedrivning af portnerbolig
Københavns Kommune Bellahøj skole
Renovering og istandsættelse af tag
Københavns Kommune Bystævneparken Brønshøj
Etabl. af ny asfaltbelægning på O-ringvej samt stikveje
Københavns Kommune Nørrebrohallen, Kbh.
Genopretning af totalt nedbrændt produktionskøkken, lokaler og caféområde
Københavns Kommune Sundhedsplejerskerne i Vanløse/Brønshøj
Totalrenovering og istandsættelse af 160 m2 taghave, Linde Allé
Københavns Kommune Ryparkens Idrætsanlæg
Renovering af tag og istandsættelse af badmintonbaner
Københavns Kommune Christianshavns Idrætsklub, Kbh. K
Renovering af tag og øvre facader samt omklædningsfaciliteter
Københavns Kommune ’Basen’ Det gamle Øresunds hospital
Renovering af toiletter og trappeopgang
Københavns Kommune Hansted Skole, Valby
Renovering og efterisolering af tag på bevaringsværdig ejendom
Københavns Kommune Kulturhuset Nordvest
Renovering og optimering af varmeanlæg
Københavns Kommune Børnehuset Emdrup Søgård
Skimme- og blysanering af lokaler
Københavns Kommune Kulturhuset på Krausesvej 3, Østerbro
Betonrenovering og istandsættelse af loft og terrasse
Københavns Kommune Langeliniepavillonen
Etabl. af værn og gelændere på fredet ejendom
Københavns Kommune Jacob Michaelsens Minde, Skodsborg
Renovering og ombygning af værksted til permanent beboelse
Københavns Kommune Socialcenter for Voksenenheden, Valdemarsgade
Istandsættelse af lokaler samt mindre ombygningsarbejder
Glostrup Kirke Projekt forslag
Erhvervskunde Herlev Hovedgade
Etablering af 4 eksklusive penthouse taglejligheder i eksisterende etageejendom
Erhvervskunde Sankt Hans Gade, Roskilde
Opførelse af nyt enfamiliehus
Erhvervskunde Rypevej, Roskilde
3D visualiseringer i forbindelse med ny-opførelse af 10 enfamiliehuse
Erhvervskunde Specialværksted, eksklusive biler, Rødovre
Indretning og indhentning af myndighedsgodkendelser til etabl. af specialværksted for eksklusive biler
Tilstandsrapport Udførelse af div. tilstandsrapporter af etageejendomme
Øvrige Projektering af div. mindre indretningsopgaver

2013

Københavns Kommune Skt. Joseph, Nørrebro
Istandsættelse af 100 m2 tagterrasse
Københavns Kommune Det gamle Øresundshospital, Carl Nielsens Allé
Etabl. af ramper og forbedring af handicap forhold
Københavns Kommune Brønshøj Skole
Genopretning af undervisningslokaler, 1.500 m2 fordelt på 4 etager efter vandskade
Københavns Kommune Havremarkens Skole
Genopretning af undervisningslokaler efter vandskade og blysanering, 300 m2 fordelt på 4 etager
Københavns Kommune Bystævneparken 1-19
Etabl. af sikringsværn og faldsikring på 4 etageejendomme
Københavns Kommune Guldbergskolen
Indhentning af myndighedsgodkendelse i forbindelse med etabl. af infoskærme i fællesarealer og trappeopgange
Københavns Kommune Vesterbro Ny Skole
Etablering af skybrudssikring, herunder nyt kloakanlæg, nedsivnings- og opsamlingsanlæg, i gårdanlæg
Københavns Kommune Vesterbro ungdomsgård
Etablering af skybrudssikring, herunder kælderoverdækninger i glas og stål
Københavns Kommune Københavns Bymuseum
Etablering af skybrudssikring, herunder ændring af lysskakte og vinduer
Københavns Kommune Københavns borgerservice, Nyropsgade 1 Kbh.
Indhentning af myndighedsgodkendelse i forbindelse med etabl. af nye indgangsdøre i bevaringsværdig ejendom
Københavns Kommune Bellahøj Fritidscenter
Etabl. af ny større muret karnap i 2 etage samt tagterrasse og flugtvejstrappe
Københavns Kommune Københavns Brandvæsen Enghavevej
Genopretning af nedbrudt murværk samt vinduer
Københavns Kommune Sundpark Børnehave & Vuggestue, Strandlodsvej
Etabl. af nye vinduer i facade samt div. bygningsændringer
Københavns Kommune Medborgerhuset Kapelvej 44
Udskiftning af tagbelægning samt genopretning af murværk
Københavns Kommune Kulturhuset Pilehøjen, Brønshøj
Udskiftning af tagbelægning samt genopretning af murværk
Københavns Kommune Bystævneparken Brønshøj
Genopretning af belægninger på stisystemer
Københavns Kommune Center for misbrugsbehandling, Valby
Etablering af ny tagkonstruktion samt skimmelsanering af kontorlokaler
Københavns Kommune Nørrebro Hallen
Etabl. af inspektionspodier og ramper omkring ventilationsanlæg på tag

2012

Københavns Kommune Fritidshjemmet Vokseværket, Carl Nielsens Allé
Optimering af adgangsforhold for handicappede til fritidshjem
Københavns Kommune Fensmarksskolen
Udskiftning af ovenlysvinduer samt udbedring af råd- og svampeskader i tagkonstruktion
Københavns Kommune Voldparkens Skole, Brønshøj
Renovering af nedbrudt murværk på parkeringsarealer
Københavns Kommune Smedetoften 12
Genopretning af nedbrændt ejendom, Klokkergårdens ungdomsklub
Københavns Kommune Blågård skole
Etablering af sikrede forsatsvinduer
Københavns Kommune Svendborggade, Egtmontgården
Udskiftning af vinduer i bevaringsværdig 7. etagers ejendom, Kvindecentret, bygn. 2
Københavns Kommune Børnehuset Bella
Renovering af ejendom for sætningsskader
Københavns Kommune Tryggevældevej 
Tilstandsvurdering af skimmelramt ejendom
Roskilde Kommune Skt. Jørgensbjerg Børnehus
Etablering af 180m2 spisehus og produktionskøkken i børneinstitution
Roskilde Kommune Vindinge Børnehus
Ombygning af eks.institution samt etablering af 185m2 vuggestue og produktionskøkken.
Roskilde Kommune Hyrdehøj Børnehus
Etablering af produktionskøkken i børnehave
Københavns Tekniske Skoler Københavns Tekniske Gymnasium, Valby
Ombygning af produktionskøkken til kantine, bygning C
Københavns Tekniske Skoler Københavns Tekniske Gymnasium, Valby
Ombygning af administration for AMU-EUD_HTX, bygning C
Privatkunde Herlev Hovedgade
Etablering af 6 eksklusive penthouse taglejligheder i eksisterende etageejendom
Privatkunde Dyrehavegårdsvej Hjortekær
Tilstandsvurdering af bevaringsværdig ejendom
Tilstandsrapport Udførsel af div. tilstandsrapporter af etageejendomme
Øvrige Projektering af div. indretningsopgaver

2011

Københvns aKommune Hovedbiblioteket, Fiolstræde 12-14
Total renovering af facader, vinduer og trapper i ejendom, etape II
Københavns Kommune Plejecentret Sølund
Renovering og istandsættelse af tag på plejehjem
Københavns Kommune Blågård skole
Renovering af vinduer på skole
Københavns Kommune Emdrupgård
Renovering og istandsættelse af tag på skole
Københavns Kommune Øresundsskolen, det tidligere Øresundshospital
Etablering af undervisningslokaler på autistskole
Københavns Kommune Hundredemeterskoven
Udskiftning af glastage i børneinstituiton
Roskilde Kommune Trolhøj børnehave
Etablering af modtagerkøkken
Roskilde Kommune
Lavendelhuset Vuggestue
Etablering af produktionskøkken
Roskilde Kommune
Bredgade Børnehave
Etablering af modtagerkøkken
Roskilde Kommune Kamstrupvej – Produktionsskole
Etablering og ombygning af badefaciliteter
Københavns Tekniske Skoler Københavns Tekniske Gymnasium, Valby
Etablering af information og studievejledning
Københavns Tekniske Skoler Københavns Tekniske Gymnasium, Valby
Projektforslag – Etabl. af containere og afskærmning til brug for branduddannelse
AKB København Guldberg, Jagtvej
Etablering af altaner
Privatkunde AB Højdevej
Renovering af facader og tag
Tilstandsrapport Udførelse af div. tilstandsrapporter af etageejendomme
Øvrige Projektering af div. mindre indretningsopgaver

2010

Københavns Kommune Opmåling af ejendomme
Total opmåling og registrering af samtlige bygninger i ‘De Gamles By’
Københavns Kommune Svendborggade, Egmontgården & Vuggestuen Æblehaven
Udskiftning af vinduer i bevaringsværdig 7 etages ejendom, kvindecentret, bygn.1
Københavns Kommune Stengade 18
Etablering af lyddæk i musikhus
Københavns Kommune Vindingevej 20
Retablering og genopbygning af nedbrændt bygning
Københavns Kommune Center for specialundervisning for voksne, Frankrigsgade
Udskiftning af vinduer i fredet ejendom
Københavns Kommune Fritidshjem, Lergravsvej
Udskiftning af vinduer på skole
Københavns Kommune Sundpark Børnehave & Vuggestue, Strandlodsvej
Renovering af træfacader og vinduer i børnehave
Københavns Kommune Bolig til borgere med handicap, Genuavej
Udskiftning af tagkviste og renovering af vinduer i bofællesskab
Københavns Kommune Brønshøj Bymuseum
Genopbygning af nedbrændt stråtækt bymuseum
Københavns Kommune Krudtmøllen
Etablering af tilbygning og ombygning af specialbørnehave
Københavns Kommune Døgnvagten
Ombygning af Døgnvagten, rådgivnings- og krisecenter
Roskilde Kommune Storkøkkener Etablering og ombygning af institutionskøkkener i 36 institutioner, omhandlende produktion-,modtager- og anretter køkkener
Roskilde Kommune Nordstjernen Børnehave
Etablering af modtagerkøkken
Roskilde Kommune Tornhøj Børnehave
Etablering af modtagerkøkken
Roskilde Kommune Lillehjemmet, Dronning Magrethes Vej
Etablering af omklædning- og badefaciliteter til personaleafdl. i sundhedsforvaltningen
Roskilde Kommune Gråbrødre Skole
Renovering og total istandsættelse af tag og kviste
Roskilde Kommune Klostermarken Børnehave
Etablering af mellembygning og produktionskøkken mellem institutioner
Københavns Tekniske Skoler Københavns Tekniske Gymnasium, Valby
Ombygning og etablering af undervisningslokaler, bygning J
Københavns Tekniske Skoler Københavns Tekniske Skole-administration, Valby
Ombygning og etablering af administration og kursuslokaler, bygning K
AKB København Guldberg, Jagtvej
Projektering ved sammenlægning af mindre lejligheder
Erhvervskunde INCITA
Indretning og forskønnelse af kantine og fællesarealer
Privatkunde AB Kirsebærparken
Rådgivning ifm. 5-års gennemgang
Privatkunde Villa, Bagsværd
Etablering af ny villa på gammel beplantet grund
Tilstandsrapport Udførelse af div. tilstandsrapporter af etageejendomme
Øvrige Projektering af div. mindre indretningsopgaver

2009

Københavns Kommune Rødbyvej 6, Valby
Etablering af pavillon i fritidshjem
Københavns Kommune Registrering af institutioner
Opmåling og registrering af børnehaveinstitutioner i Københavns Kommune
Københavns Kommune Postkasser
Etablering af postkasser på Københavns Ejendomme’s ejendomme
Københavns Kommune Hovedbiblioteket, Fiolstræde 12-14
Total renovering af facader og vinduer i ejendom, etape I
Københavns Kommune Øresundsskolen, det tidligere Øresundshospital
Ombygning af undervisningslokaler på autistskole
Roskilde Kommune Roskilde Kulturhus
Renovering og istandsættelse af tag og kviste på kulturhus
Roskilde Kommune Lokalcentret Skt. Jørgensbjerg
Ombygning af produktionskøkken på plejehjem
Roskilde Kommune Roskilde Sprogcenter
Ombygning af administration og lærerværelser på sprogskole
Københavns Tekniske Skoler Københavns Tekniske Gymnasium, Valby
Ombygning og etablering af undervisningslokaler, Bygning C
Privatkunde AB Frederiksborggade
Udskiftning af kvistvinduer i etageejendom
Privatkunde Skinderskovvej 94, Herlev
Total ombygning og renovering af villa
Privatkunde Grandparken, Lyngby
Indretning og ombygning af rækkehus
Privatkunde Translatelt
Indretning af lejlighed
Privatkunde E/F Tylvten
Indretning af lejlighed og køkken
Privatkunde Læssøesgade, Nørrebro
Indretning af taglejlighed
Privatkunde Højmosevej, København
Indretning af lejlighed
Tilstandsrapport Udførelse af div. tilstandsrapporter af etageejendomme
Øvrige Projektering af div. mindre indretningsopgaver

2008

Københavns Kommune Svane huset, det tidligere Øresundshospital
Brandsikring af handicapcenter
Københavns Kommune Husum Idrætspark
Total renovering af omklædningshus og badefaciliteter
Københavns Kommune Tingbjerg Skole
Total renovering og genopbygning af nedbrændt skole
Københavns Kommune Brydes Allé 48
Ombygning og istandsættelse af ungdomsboliger
Københavns Kommune Njalsgården
Brandsikring af større administrationsejendom
Københavns Tekniske Skoler Teknisk Skole, Julius Thomsens Gade
Brandsikring af skole
Erhvervskunde Korsly, Gentofte
Ombygning af kollegium
Erhvervskunde Børneinstitution Rypen
Ombygning af produktionskøkken i børnehave
Ekstern rådgiver Rolighedsvej, Frederiksberg
Renovering og istandsættelse af tag
Ekstern rådgiver Frederiksberg Allé
Renovering og istandsættelse af tag
Ekstern rådgiver Franckesvej, Frederiksberg
Renovering og istandsættelse af tag
Privatkunde Selmersvej, Hørsholm
Renovering og istandsættelse af tag
Privatkunde Strandmarken, Udsholt
Etablering af tilbygning og ombygning af sommerhus
Privatkunde Carl Bernhards Vej, Frederiksberg
Etablering af gavlisolering i fleretagesejendom
Privatkunde AB Skolehaven, Valby
Istandsættelse af facader og fugtsikring af kælder i etageejendom
Privatkunde Toftevej 14, Espergærde
Rådgivning og tilsynsopgave i forbindelse med total ombygning af murmester villa
Privatkunde Rendsagervej, Vallensbæk
Etablering af tilbygning til villa
Tilstandsrapport Udførelse af div. tilstandsrapporter af etageejendomme
Øvrige Projektering af div. mindre indretningsopgaver

2007

Københavns Kommune Kapelvej 47, Skt. Joseph
Total istandsættelse af størrer tagterrasse og facader på plejehjem
Københavns Kommune Kulturhuset Indre By
Total ombygning og istandsættelse af badefaciliteter og sportshaller
Københavns Kommune Kernehuset
Udskiftning af vindues- og glaspartier i børnehave
Københavns Kommune Tietgensgade 31, Rudolph Bergs Hospital
Renovering og istandsættelse af tag
Københavns Kommune Bernstorffsgade 17, Socialforvaltningen
Renovering og fugtsikring af kontorlokaler
Københavns Kommune Svane huset, det tidligere Øresundshospital
Ombygning af administration til institution for autister
Københavns Tekniske Skoler Teknisk Skole, Rebslagervej
Projektering af auditorium, udervisningslokaler og glasindgangsparti
Erhvervskunde Taglejligheder, Egegade & Birkegade
Projektering af etablering af taglejligheder i fleretages ejendom
Erhvervskunde Taglejligheder, Ungarnsgade & Donaugade
Etablering af taglejligheder i fleretages ejendom
Erhvervskunde Martinsvej, Frederiksberg
Projektforslag til fleretages ejendom og kirke, Martinskirken
Erhvervskunde Skinnerskovvej, Herlev
Projektering af totalombygning af villa
Ekstern rådgiver Nyelandsvej
Renovering og istandsættelse af tag
Privatkunde Hyben Allé
Etablering af tilbygning og ombygning af murmester villa
Privatkunde Brandsbjergvej
Projektforslag til totalombygning af villa
Privatkunde Aggershvile Allé
Total ombygning og renovering af villa
Privatkunde Steins Plads, Valby
Ombygning og indretning af køkken/alrum/stue
Privatkunde Falkoner Allé
Sammenlægning af lejligheder
Privatkunde Hvidager, Albertslund
Etablering af tilbygning til et-plans villa
Privatkunde Havnegade, København
Indretning og ombygning af badeværelse
Privatkunde Indelukket, Hellerup
Etablering af vinterstue, indretning og ombygning af rækkehus
Tilstandsrapport Udførelse af div. tilstandsrapporter af etageejendomme
Øvrige Projektering af div. mindre indretningsopgaver

2006

Københavns Kommune Vingårdsstræde & Bremerholmen
Renovering af facader og vinduer i bevaringsværdig etageejendom
Københavns Kommune Stevnsgade skole
Renovering og istandsættelse af tag på skole
Københavns Kommune Vingårdsstræde & Bremerholmen
Projektarbejde vedr. etablering af Centralvarmeanlæg og nye radiatorer i bevaringsværdig etageejendom
Københavns Kommune Huset i Magstræde
Etablering af flere øvelokaler og lydstudie
Erhvervskunde Dalbyvej, Rønnede
Projektering ifm. ombygning og etablering af 6 lejligheder i eksisterende ejendom
Erhvervskunde Villingebæk Strandvej, Dronningmølle
Total renovering og ombygning af villa
Erhvervskunde Alleén, Tårnby
Etablering af lejligheder i etegeejendom
Erhvervskunde Alleén, Tårnby
Renovering af gårdanlæg til etageejendom
Erhvervskunde Havdrup
Projektforslag til udvidelse og ombygning af administration
Ekstern rådgiver Classensgade, Østerbro
Etablering af tagterrasse
Privatkunde Villa, Guldborg
Etablering af tilbygning og ombygning af murmester villa
Privatkunde Villa, Farum
Etablering og total ombygning af villa
Privatkunde Villa, Rødovre
Projektforslag til totalombygning af villa
Tilstandsrapport Udførelse af div. tilstandsrapporter af etageejendomme
Øvrige Projektering af div. mindre indretningsopgaver

2005

Københavns Kommune Indre Nørrebros Lokalcenter, Skt. JosephEtablering af produktionskøkken og personalekantine
Erhvervskunde Sønderbro ApotekEtablering af tilbygning og ombygning af apotek
Ekstern rådgiver Andelsbolig, Classensgade Renovering og istandsættelse af facader
Ekstern rådgiver Etageejendom, Vesterbro Projektering af toiletter
Ekstern rådgiver Fredericiagade, København K Etablering af flerbørns dagpleje
Ekstern rådgiver Irlandsvej Tilsyn ved opførelse af kontorlokaler
Ekstern rådgiver KongovejRenovering af facader
Privatkunde Villalejlighed, Valby Ombygning og indretning af køkken/alrum
Privatkunde Villa, Værløse Projektforslag til totalombygning af villa
Privatkunde Villa, Vanløse Etablering af 1. sal og totalombygning af villa
Privatkunde Villa, Herlev Projektforslag til totalombygning af villa
Privatkunde HP Ørums Gade Etablering og indretning af nyt baderum
Tilstandsrapport Udførelse af div. tilstandsrapporter af etageejendomme
Øvrige Projektering af div. mindre indretningsopgaver

2004

Ekstern rådgiver Stefansgade / Husumgade
Projektering af toiletter i etageejendom
Ekstern rådgiver Mariendalsvej Renovering og istandsættelse af vinduer og facader
Privatkunde Tilbygning, Vanløse
Etablering af tilbygning og ombygning af murmester villa
Privatkunde Villa, Bagsværd
Etablering af terrasse
Privatkunde Villa, Bagsværd Indretning af bolig, entré
Privatkunde Skjoldagervej Etablering af vinterstue
Tilstandsrapport Udførelse af div. tilstandsrapporter af etageejendomme
Øvrige Projektering af div. mindre indretningsopgaver