Tilstandsrapporter

Vores tilstandsrapporter er en grundig byggeteknisk gennemgang af Deres ejendom. Tilstandsrapporten vil give Dem
et sikkert overblik over ejendommens nuværende tilstand.

Deres ejer- og andelsforening vil med tilstandsrapporten som grundlag, kunne planlægge fremtidlige fysiske og økonomiske aktiviteter, der skal udføres i årerne fremover, samt give et klart overblik over de tiltag, der er nødvendige at foretage, for at rette op på ejendommens evt. fejl og mangler.

Tilstandsrapporten vil indeholde en sikker økonomisk vurdering, baseret på erfaringspriser af kommende udgifter, fordelt i prioriteret rækkefølge over 10 år.

tilstand001 tilstand003  tilstand002